Deze site vereist JavaScript voor een goede werking.
Naar de hoofdpagina voor een overzicht van alle examenniveaus.

vwo wiskunde C
onderwerpen ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
0.6% in 1 vraag (gemiddelde) verandering tussen twee punten in categorie algemene vaardigheden
0.3% in 1 vraag aantal naar percentage omrekenen in categorie procenten
0.8% in 3 vragen afronden in categorie algemene vaardigheden
0.5% in 2 vragen antwoord omrekenen in categorie algemene vaardigheden
9.8% in 16 vragen basisrekenen in categorie algemene vaardigheden
0.3% in 1 vraag beginterm en reden van meetkundige rij uit gegevens halen in categorie rijen en recursie
1.6% in 2 vragen begrip van symboolnotatie in categorie logica
1.6% in 1 vraag conclusies trekken uit grafieken in categorie algemene vaardigheden
0.6% in 1 vraag constructie maken in categorie meetkunde 2D
4.5% in 4 vragen constructie maken in categorie meetkunde 3D
1.2% in 2 vragen cummulatieve som berekenen in categorie rijen en recursie
1.0% in 1 vraag directe formule opstellen bij een lineair verband in categorie rijen en recursie
0.2% in 1 vraag directe formule opstellen bij lineair verband in categorie rijen en recursie
0.3% in 1 vraag directe formule opstellen voor meetkundige rij in categorie rijen en recursie
0.3% in 2 vragen directe formule voor meetkundige rij opstellen in categorie rijen en recursie
1.6% in 2 vragen extrapoleren in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0.3% in 1 vraag formule opstellen in categorie exponentiële verbanden
0.3% in 1 vraag formule opstellen in categorie logaritmische functies
0.3% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie algemene formules
1.7% in 5 vragen formule uitrekenen in categorie exponentiële verbanden
0.3% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0.6% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie logaritmische functies
1.3% in 1 vraag formule van functie door twee punten opstellen in categorie exponentiële verbanden
1.3% in 2 vragen formule van lijn door twee punten opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1.3% in 1 vraag formule van parabool door twee punten en bekende eigenschap opstellen in categorie kwadratische verbanden
1.9% in 3 vragen gegevens in logische symboolnotatie vertalen in categorie logica
1.0% in 1 vraag gelijkvormige driehoeken in categorie meetkunde 2D
0.6% in 1 vraag getal voor variabele invullen in categorie algemene formules
2.1% in 7 vragen getallen vergelijken in categorie algemene vaardigheden
1.6% in 5 vragen grafiek aflezen in categorie algemene vaardigheden
0.2% in 1 vraag groeifactor berekenen in categorie exponentiële verbanden
3.1% in 6 vragen groeifactor naar andere periode omrekenen in categorie exponentiële verbanden
1.3% in 3 vragen groeifactor over periode uit twee waarnemingen in categorie exponentiële verbanden
0.3% in 1 vraag groeifactor over tijdsperiode uit twee waarnemingen in categorie exponentiële verbanden
0.3% in 1 vraag groeifactor uit procentuele afname/toename in categorie exponentiële verbanden
0.3% in 1 vraag groeifactoren combineren in categorie exponentiële verbanden
2.7% in 4 vragen herleiden in categorie algemene formules
1.0% in 2 vragen herleiden in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0.3% in 1 vraag horizon tekenen in categorie meetkunde 3D
0.3% in 1 vraag inzicht in categorie algemene formules
1.0% in 1 vraag inzicht in categorie exponentiële verbanden
2.9% in 4 vragen inzicht in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0.6% in 1 vraag inzicht in categorie meetkunde 2D
0.6% in 1 vraag inzicht in categorie meetkunde 3D
0.2% in 1 vraag inzicht in categorie rijen en recursie
1.6% in 2 vragen logaritmische schaal aflezen in categorie logaritmische functies
1.0% in 1 vraag logisch redeneren in symboolnotatie in categorie logica
4.5% in 5 vragen logisch redeneren met gegevens in categorie logica
0.3% in 1 vraag logische bewering controleren met gegevens in categorie logica
3.2% in 4 vragen logische symboolnotatie in gewone zin(nen) vertalen in categorie logica
0.6% in 1 vraag maximale verschil van rijen berekenen (mag met GR) in categorie rijen en recursie
0.2% in 1 vraag meten in tekening in categorie meetkunde 2D
0.3% in 1 vraag omrekenen afstand in categorie algemene vaardigheden
0.3% in 1 vraag omrekenen datum in categorie algemene vaardigheden
1.3% in 1 vraag omrekenen oppervlakte in categorie algemene vaardigheden
0.6% in 1 vraag omrekenen tijd in categorie algemene vaardigheden
1.0% in 1 vraag ongelijkheid oplossen (mag met GR-intersect) in categorie exponentiële verbanden
1.3% in 1 vraag ooghoogte bepalen in categorie meetkunde 3D
0.3% in 1 vraag oppervlakte cirkel in categorie algemene vaardigheden
1.9% in 3 vragen percentage naar aantal omrekenen in categorie procenten
1.3% in 2 vragen procentueel verschil uitrekenen in categorie procenten
0.3% in 1 vraag procentuele toename/afname uit groeifactor in categorie exponentiële verbanden
0.2% in 1 vraag recursie formule van meetkundige rij opstellen in categorie rijen en recursie
1.3% in 1 vraag recursieve formule opstellen bij een exponentieel verband in categorie rijen en recursie
0.2% in 1 vraag recursieve formule opstellen bij lineair verband in categorie rijen en recursie
0.3% in 1 vraag reden van meetkundige rij berekenen uit gegevens in categorie rijen en recursie
1.3% in 1 vraag redeneren met Venn-diagram in categorie logica
1.3% in 1 vraag redeneren met datum in categorie logica
1.9% in 2 vragen redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde in categorie algemene formules
1.0% in 1 vraag redeneren met grafieken: toenemend/afnemend stijgend uit toenamegrafiek in categorie algemene vaardigheden
0.3% in 1 vraag rekenen met datum in categorie algemene vaardigheden
0.6% in 2 vragen rekenen met tijd in categorie algemene vaardigheden
0.8% in 2 vragen rekenen met verhoudingen in categorie algemene vaardigheden
1.0% in 3 vragen richtingscoëfficiënt lijn door twee punten in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0.8% in 2 vragen rij getallen uitschrijven in categorie rijen en recursie
0.1% in 1 vraag rij opstellen uit gegevens in categorie rijen en recursie
1.0% in 1 vraag somformule meetkundige rij ongelijkheid oplossen (mag met GR-intersect) in categorie rijen en recursie
0.2% in 1 vraag stelling van Pythagoras in categorie meetkunde 2D
0.3% in 1 vraag stelling van Pythagoras in categorie meetkunde 3D
0.3% in 1 vraag substitutie in categorie algemene formules
0.8% in 1 vraag tekenen in eenpuntsperspectief in categorie meetkunde 3D
0.8% in 1 vraag tekenen in tweepuntsperspectief in categorie meetkunde 3D
1.0% in 1 vraag tekenen op schaal in categorie meetkunde 2D
1.0% in 3 vragen tekenen van verdwijnpunt(en) in categorie meetkunde 3D
0.3% in 1 vraag termen meetkundige rij uitrekenen in categorie rijen en recursie
0.3% in 1 vraag terugrekenen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0.2% in 1 vraag verdubbelingstijd/halveringstijd vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie exponentiële verbanden
0.3% in 1 vraag vergelijking directe formule oplossen (mag met GR-intersect) in categorie rijen en recursie
1.9% in 3 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie algemene formules
2.1% in 3 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie exponentiële verbanden
0.6% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie kwadratische verbanden
1.3% in 2 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0.6% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie logaritmische functies