Ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
(gemiddelde) verandering tussen twee punten (0,3% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
aantal naar percentage omrekenen (0,3% in 3 vragen) in procenten
aanzicht tekenen (0,9% in 2 vragen) in meetkunde 3D
afronden (0,6% in 5 vragen) in algemene vaardigheden
anders afronden (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
antwoord omrekenen (0,5% in 4 vragen) in algemene vaardigheden
balansmethode (0,8% in 5 vragen) in herleiden
basisrekenen (12,4% in 54 vragen) in algemene vaardigheden
beginterm en reden van meetkundige rij uit gegevens halen (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
begrip van symboolnotatie (0,9% in 3 vragen) in logica
conclusies trekken uit grafieken (1,2% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
constructie maken (0,3% in 1 vraag) in meetkunde 2D
constructie maken (2,9% in 7 vragen) in meetkunde 3D
cummulatieve som berekenen (0,5% in 2 vragen) in rijen en recursie
directe formule opstellen bij een lineair verband (0,7% in 3 vragen) in rijen en recursie
directe formule opstellen voor meetkundige rij (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
directe formule voor meetkundige rij opstellen (0,1% in 2 vragen) in rijen en recursie
evenwichtsstand, amplitude, periode (0,4% in 1 vraag) in periodiek verband
formule bij grafiek opstellen (0,7% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
formule opstellen (0,1% in 1 vraag) in algemene formules
formule opstellen (0,7% in 2 vragen) in exponentieel verband
formule opstellen (0,1% in 1 vraag) in logaritmische functies
formule van lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt opstellen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
formule van parabool door twee punten en bekende eigenschap opstellen (0,5% in 1 vraag) in kwadratisch verband
gegevens in logische symboolnotatie vertalen (2,1% in 8 vragen) in logica
gegevens visueel verwerken (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
gelijkvormige driehoeken (0,4% in 1 vraag) in meetkunde 2D
getallen vergelijken (2,4% in 16 vragen) in algemene vaardigheden
getallen vinden in gegevens (0,4% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
getallen voor variabelen invullen (0,5% in 3 vragen) in algemene formules
grafiek aflezen (1,7% in 11 vragen) in algemene vaardigheden
groeifactor moet constant zijn (0,3% in 2 vragen) in exponentieel verband
groeifactor naar andere periode omrekenen (3,1% in 16 vragen) in exponentieel verband
groeifactor over periode uit twee waarnemingen (1,4% in 10 vragen) in exponentieel verband
groeifactor uit nieuw / oud (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
groeifactor uit procentuele toename/afname (0,6% in 5 vragen) in exponentieel verband
groeifactor uit twee waarnemingen naar andere periode omgerekend (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
groeifactoren combineren (0,3% in 2 vragen) in exponentieel verband
herleiden tot logaritmische functie (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
horizon tekenen (0,3% in 2 vragen) in meetkunde 3D
inhoud balk (0,1% in 1 vraag) in meetkunde 3D
interpoleren en extrapoleren (1,8% in 6 vragen) in lineair verband (lijnen)
inzicht (0,1% in 1 vraag) in algemene formules
inzicht (0,7% in 3 vragen) in algemene vaardigheden
inzicht (0,5% in 2 vragen) in exponentieel verband
inzicht (1,2% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
inzicht (0,4% in 2 vragen) in meetkunde 2D
inzicht (0,5% in 3 vragen) in meetkunde 3D
inzicht (0,7% in 2 vragen) in procenten
inzicht (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
inzicht in grafieken (0,3% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
kommagetal naar percentage (0,3% in 1 vraag) in procenten
lijn door twee punten (0,5% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
logaritmische schaal aflezen (0,9% in 3 vragen) in logaritmische functies
logisch redeneren in symboolnotatie (0,4% in 1 vraag) in logica
logisch redeneren met gegevens (5,4% in 13 vragen) in logica
logische bewering controleren met gegevens (1,4% in 4 vragen) in logica
logische symboolnotatie in gewone zin(nen) vertalen (2,5% in 7 vragen) in logica
maximale verschil van rijen berekenen (mag met GR) (0,3% in 1 vraag) in rijen en recursie
maximum/minimum berekenen (mag met GR) (0,4% in 1 vraag) in algemene formules
meerdere stappen (0,4% in 1 vraag) in herleiden
meten in tekening (0,1% in 1 vraag) in meetkunde 2D
mogelijkheden uitschrijven/uitproberen (0,4% in 1 vraag) in telproblemen
omrekenen datum (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen inhoud (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen lengte (0,3% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
omrekenen oppervlakte (0,5% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen snelheid (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen tijd (1,0% in 7 vragen) in algemene vaardigheden
ongelijkheid oplossen (mag met GR-intersect) (0,4% in 1 vraag) in exponentieel verband
ooghoogte bepalen (0,8% in 2 vragen) in meetkunde 3D
oppervlakte cirkel (0,4% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
oppervlakte driehoek (0,3% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
percentage naar aantal omrekenen (1,1% in 6 vragen) in procenten
percentage naar totaal omrekenen (0,1% in 1 vraag) in procenten
praktische betekenis van raaklijn (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
procentueel verschil uitrekenen (2,0% in 10 vragen) in procenten
procentuele toename/afname uit groeifactor (0,8% in 6 vragen) in exponentieel verband
raaklijn tekenen (0,3% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
recursie formule uit rij opstellen (0,3% in 1 vraag) in rijen en recursie
recursie formule van meetkundige rij opstellen (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
recursieve formule opstellen bij een exponentieel verband (0,5% in 1 vraag) in rijen en recursie
recursieve formule opstellen bij een lineair verband (0,5% in 2 vragen) in rijen en recursie
recursieve formule uitrekenen (met GR, recursieve formule in GR zetten) (0,5% in 1 vraag) in rijen en recursie
reden van meetkundige rij berekenen uit gegevens (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde (2,0% in 5 vragen) in algemene formules
redeneren met grafieken: toenemend/afnemend stijgend uit toenamegrafiek (0,4% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
redeneren met Venn-diagram (1,0% in 3 vragen) in logica
rekenen met datum (0,7% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
rekenen met een mix van telmodellen (0,9% in 2 vragen) in telproblemen
rekenen met permutaties (0,8% in 2 vragen) in telproblemen
rekenen met schaal (0,3% in 1 vraag) in meetkunde 2D
rekenen met tijd (0,8% in 3 vragen) in algemene vaardigheden
rekenen met tijd, afstand en snelheid (0,8% in 4 vragen) in algemene vaardigheden
rekenen met verhoudingen (0,7% in 4 vragen) in algemene vaardigheden
rekenregels breuken (0,4% in 2 vragen) in herleiden
rekenregels exponenten en machten (0,3% in 1 vraag) in herleiden
rekenregels haakjes (1,6% in 7 vragen) in herleiden
richtingscoëfficiënt lijn door twee punten (0,9% in 6 vragen) in lineair verband (lijnen)
rij getallen uitschrijven (1,8% in 8 vragen) in rijen en recursie
snijpunt van twee lijnen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
somformule meetkundige rij ongelijkheid oplossen (mag met GR-intersect) (0,4% in 1 vraag) in rijen en recursie
stelling van Pythagoras (0,2% in 2 vragen) in meetkunde 2D
stelling van Pythagoras (0,1% in 1 vraag) in meetkunde 3D
substitueren (0,8% in 6 vragen) in herleiden
tekenen in eenpuntsperspectief (0,7% in 2 vragen) in meetkunde 3D
tekenen in tweepuntsperspectief (2,1% in 5 vragen) in meetkunde 3D
tekenen op schaal (0,4% in 1 vraag) in meetkunde 2D
tekenen van verdwijnpunt(en) (1,2% in 7 vragen) in meetkunde 3D
termen meetkundige rij uitrekenen (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
terugrekenen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
uitrekenen (1,2% in 8 vragen) in algemene formules
uitrekenen (1,0% in 7 vragen) in exponentieel verband
uitrekenen (0,1% in 1 vraag) in kwadratisch verband
uitrekenen (0,3% in 1 vraag) in logaritmische functies
uitrekenen (0,4% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
vereenvoudigen (0,4% in 2 vragen) in herleiden
vergelijking directe formule oplossen (mag met GR-intersect) (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (3,7% in 13 vragen) in algemene formules
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,5% in 6 vragen) in exponentieel verband
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,5% in 2 vragen) in kwadratisch verband
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,3% in 1 vraag) in logaritmische functies
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,7% in 6 vragen) in lineair verband (lijnen)
vergelijking(en) opstellen uit gegevens (0,1% in 1 vraag) in algemene formules
vergroting/verkleining (0,1% in 1 vraag) in meetkunde 3D
vermenigvuldigingsregel (0,3% in 1 vraag) in telproblemen
verschilformule van twee gegeven formules opstellen (0,1% in 1 vraag) in algemene formules