Ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
\(A \cdot B = {\sf 0} \rightarrow A={\sf 0}\) of \(B={\sf 0}\) (0,3% in 2 vragen) in herleiden
afgeleide opstellen (0,3% in 3 vragen) in formules met parameter
afronden (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
afstand tot punt met parameter (0,7% in 1 vraag) in cirkels
afstand tussen punt en middelpunt is straal: punt ligt op de cirkel (0,2% in 2 vragen) in cirkels
afstand tussen twee punten (1,1% in 10 vragen) in algemene vaardigheden
afstand van middelpunt tot punt met parameter (0,3% in 2 vragen) in cirkels
antwoord omrekenen (1,1% in 9 vragen) in algemene vaardigheden
balansmethode (1,6% in 10 vragen) in herleiden
basisrekenen (1,8% in 11 vragen) in algemene vaardigheden
bepalen of punt op gegeven baan ligt (0,0% in 1 vraag) in bewegingsvergelijkingen
bereik (0,2% in 1 vraag) in goniometrische functies
buigpunt: 2e afgeleide = 0 (0,6% in 2 vragen) in differentiëren
constructie tekenen (0,7% in 2 vragen) in vectoren
cosinus van hoek tussen twee vectoren (0,4% in 4 vragen) in vectoren
cosinusregel (0,5% in 3 vragen) in driehoeken
coördinaten perforatie (0,5% in 1 vraag) in gebroken functies
coördinaten punt op tijdstip t (0,3% in 3 vragen) in bewegingsvergelijkingen
coördinaten van punt uit vectorvoorstelling lijn (0,3% in 4 vragen) in vectoren
coördinaten van punt(en) (0,2% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
\(\Delta x\) uit bekende \(\Delta y\) en richtingscoëficient (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
diagonaal vierkant (0,0% in 1 vraag) in driehoeken
discriminant = 0: precies één oplossing (0,1% in 1 vraag) in kwadratisch verband
draaien over +90 of -90 graden (0,2% in 2 vragen) in vectoren
eigenschappen perforatie (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
exact afgeleide = 0 uitrekenen (0,7% in 2 vragen) in goniometrische functies
exacte waarden tabel gebruiken (0,9% in 5 vragen) in goniometrische functies
exponentiële functie (0,3% in 1 vraag) in differentiëren
formule met absolute waarde splitsen (0,5% in 3 vragen) in herleiden
formule opstellen (0,9% in 5 vragen) in algemene formules
formule opstellen (0,7% in 5 vragen) in formules met parameter
formule opstellen (0,2% in 2 vragen) in goniometrische functies
formule van lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt opstellen (1,1% in 8 vragen) in lineair verband (lijnen)
formule van lijn uit gegevens opstellen (0,3% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
formule van lijn uit punt en hellingshoek opstellen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
gelijkbenige driehoeken (0,2% in 2 vragen) in driehoeken
gelijkvormige driehoeken (0,7% in 5 vragen) in driehoeken
getallen vergelijken (0,5% in 5 vragen) in algemene vaardigheden
getallen vinden in tabel (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
getallen voor variabelen invullen (0,1% in 1 vraag) in algemene formules
goniometrische functie (1,6% in 7 vragen) in differentiëren
goniometrische gelijkheden gebruiken (1,3% in 8 vragen) in goniometrische functies
groeifactor uit procentuele toename/afname (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
hellingshoek (0,3% in 3 vragen) in driehoeken
herleiden (0,4% in 1 vraag) in bewegingsvergelijkingen
herleiden (0,1% in 1 vraag) in gebroken functies
herleiden (0,9% in 2 vragen) in vectoren
herleiden tot logaritmische functie (0,4% in 3 vragen) in exponentieel verband
hoek tussen 2 vectoren (0,7% in 3 vragen) in vectoren
hoeken samen 180 graden (0,0% in 1 vraag) in driehoeken
horizontale asymptoot (0,3% in 1 vraag) in gebroken functies
horizontale raaklijn (minimum/maximum) bij afgeleide = 0 (0,6% in 5 vragen) in differentiëren
integraal exact uitrekenen (1,9% in 12 vragen) in integreren
integraal met benaderingsfunctie van GR uitrekenen (0,7% in 4 vragen) in integreren
integraal met GR uitrekenen door grenzen in primitieve in te vullen (0,4% in 2 vragen) in integreren
integraal voor inhoud omwentelingslichaam opstellen (0,8% in 4 vragen) in integreren
integraal voor oppervlakte vlakdeel opstellen (1,6% in 12 vragen) in integreren
inverse (0,9% in 4 vragen) in logaritmische functies
inverse (0,7% in 2 vragen) in machtsfuncties
inzicht (0,3% in 2 vragen) in algemene formules
inzicht (0,0% in 1 vraag) in bewegingsvergelijkingen
inzicht (0,5% in 2 vragen) in driehoeken
inzicht (0,1% in 1 vraag) in goniometrische functies
inzicht (0,1% in 1 vraag) in kwadratisch verband
inzicht (0,5% in 2 vragen) in vectoren
kettingregel (1,3% in 6 vragen) in differentiëren
kettingregel en productregel (0,4% in 2 vragen) in differentiëren
lijn door twee punten (0,8% in 10 vragen) in lineair verband (lijnen)
lijn door twee punten met parameter (0,0% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
lijnen loodrecht: rc1 * rc2 = -1 (0,5% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
limieten (exact) (1,1% in 5 vragen) in algemene formules
ln-functie (0,7% in 5 vragen) in differentiëren
loodlijn (0,6% in 8 vragen) in lineair verband (lijnen)
loodrecht via inproduct = 0 (0,6% in 10 vragen) in vectoren
machtsfunctie (0,5% in 4 vragen) in differentiëren
maximum/minimum berekenen (mag met GR) (0,5% in 2 vragen) in algemene formules
meerdere stappen (1,9% in 5 vragen) in herleiden
middelloodlijn eigenschap gelijke afstand (0,0% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
middelloodlijn tussen twee punten opstellen (0,0% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
middelpunt omgeschreven cirkel van driehoek (0,2% in 1 vraag) in cirkels
middelpuntpuntvergelijking uit algemene vergelijking (0,1% in 1 vraag) in cirkels
middelpuntvergelijking uit middelpunt en straal (0,9% in 11 vragen) in cirkels
normaalvector opstellen (0,1% in 3 vragen) in vectoren
omgekeerde stelling van Thales (0,3% in 3 vragen) in cirkels
omtrek (0,1% in 1 vraag) in cirkels
oppervlakte (0,3% in 1 vraag) in cirkels
oppervlakte (0,8% in 5 vragen) in driehoeken
optellen / aftrekken (0,6% in 4 vragen) in vectoren
parameter berekenen door punt invullen (0,4% in 4 vragen) in formules met parameter
parameter in integraal uitrekenen met GR-intersect (0,4% in 1 vraag) in integreren
parameter substitueren (en herleiden) (0,7% in 7 vragen) in formules met parameter
parameter uitdrukken in x (0,2% in 2 vragen) in formules met parameter
poolcoördinaten (0,1% in 1 vraag) in goniometrische functies
primitieve met parameter differentiëren (0,4% in 1 vraag) in differentiëren
primitiveren (2,5% in 14 vragen) in integreren
productregel (0,1% in 1 vraag) in differentiëren
productregel en goniometrische functie (0,3% in 1 vraag) in differentiëren
punt op lijn als parameter van richtingsvector bekend is (0,2% in 2 vragen) in vectoren
punt tussen twee punten (0,5% in 6 vragen) in algemene vaardigheden
quotiëntregel (0,3% in 1 vraag) in differentiëren
quotiëntregel en exponentiële functie (0,3% in 1 vraag) in differentiëren
redeneren met afgeleide: positief/negatief is stijgend/dalend (0,9% in 3 vragen) in differentiëren
rekenen met verhoudingen (0,2% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
rekenregels breuken (0,6% in 5 vragen) in herleiden
rekenregels exponenten en machten (0,1% in 1 vraag) in herleiden
rekenregels haakjes (0,9% in 6 vragen) in herleiden
rekenregels toepassen (1,5% in 7 vragen) in logaritmische functies
richtingscoëfficient raaklijn opstellen door differentiëren (0,2% in 1 vraag) in bewegingsvergelijkingen
richtingscoëfficiënt lijn door twee punten (0,3% in 4 vragen) in lineair verband (lijnen)
richtingscoëfficiënt lijn door twee punten met parameter (0,5% in 6 vragen) in lineair verband (lijnen)
richtingscoëfficiënt raaklijn (1,1% in 8 vragen) in differentiëren
richtingscoëficient uit richtingsvector (0,1% in 1 vraag) in vectoren
richtingsvector van lijn met parameter (0,2% in 4 vragen) in vectoren
scheve asymptoot (0,8% in 3 vragen) in algemene formules
sin/cos/tan in rechthoekige driehoek (0,5% in 4 vragen) in driehoeken
snelheid uitrekenen op tijdstip t (0,3% in 1 vraag) in bewegingsvergelijkingen
snelheidsvector in een punt (0,4% in 3 vragen) in bewegingsvergelijkingen
snelheidsvergelijking opstellen door differentiëren (1,1% in 4 vragen) in bewegingsvergelijkingen
snijden (0,7% in 3 vragen) in formules met parameter
snijden (0,1% in 1 vraag) in goniometrische functies
snijden met cirkel (0,0% in 1 vraag) in bewegingsvergelijkingen
snijden met lijn (0,5% in 3 vragen) in bewegingsvergelijkingen
snijpunt met cirkel en vectorvoorstelling van een lijn (0,1% in 1 vraag) in vectoren
snijpunt met de x-as exact berekenen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
snijpunt met de y-as exact berekenen (0,3% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
snijpunt met lijn uitrekenen (0,4% in 3 vragen) in formules met parameter
snijpunt van twee lijnen (0,4% in 6 vragen) in lineair verband (lijnen)
snijpunt van twee lijnen (0,2% in 3 vragen) in vectoren
snijpunt(en) met de x-as (mag met GR-zero) (0,1% in 1 vraag) in algemene formules
snijpunt(en) met de x-as exact berekenen (0,5% in 1 vraag) in algemene formules
snijpunt(en) met lijn (0,5% in 4 vragen) in cirkels
snijpunt(en) met vectorvoorstelling lijn (0,6% in 2 vragen) in cirkels
snijpunt(en) met x-as (0,4% in 1 vraag) in cirkels
snijpunt(en) van twee cirkels (mag met GR) (0,5% in 2 vragen) in cirkels
som- en verschilformules - met formuleblad (0,3% in 1 vraag) in goniometrische functies
stelling van Pythagoras (0,7% in 8 vragen) in driehoeken
stelling van Pythagoras met parameter (0,5% in 7 vragen) in driehoeken
stelling van Pythagoras met punt in bewegingsvergelijking (0,1% in 1 vraag) in driehoeken
stelling van Thales (0,1% in 3 vragen) in cirkels
stelsel van vergelijkingen oplossen (1,9% in 9 vragen) in herleiden
straal en middelpunt uit middelpuntsvergelijking (0,1% in 1 vraag) in cirkels
straal uit middelpunt en punt op de cirkel (0,1% in 1 vraag) in cirkels
substitueren (1,8% in 10 vragen) in herleiden
substitutie u = f(x) (0,1% in 1 vraag) in kwadratisch verband
tijdstip t terugrekenen uit bekende x of y (0,8% in 4 vragen) in bewegingsvergelijkingen
translatie horizontaal en verticaal (0,1% in 1 vraag) in transformaties
translatie verticaal (0,1% in 1 vraag) in transformaties
uitrekenen (1,7% in 11 vragen) in algemene formules
uitrekenen (0,2% in 2 vragen) in bewegingsvergelijkingen
uitrekenen (0,4% in 3 vragen) in exponentieel verband
uitrekenen (0,8% in 7 vragen) in formules met parameter
uitrekenen (0,0% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
uitrekenen (0,3% in 3 vragen) in machtsfuncties
uitrekenen (met GR) (0,2% in 2 vragen) in goniometrische functies
vector tussen een punt en een punt op een lijn (0,1% in 2 vragen) in vectoren
vector tussen twee punten (0,6% in 9 vragen) in vectoren
vector uit hoek en lengte (0,1% in 1 vraag) in vectoren
vector(en) invullen in vectorvoorstelling met parameter (0,1% in 1 vraag) in vectoren
vectorvoorstelling lijn door twee punten (0,5% in 4 vragen) in vectoren
vectorvoorstelling lijn omzetten naar vergelijking lijn (0,0% in 1 vraag) in vectoren
verdubbelingsformules - met formuleblad (0,6% in 4 vragen) in goniometrische functies
verdubbelingstijd/halveringstijd (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
vereenvoudigen (0,5% in 4 vragen) in herleiden
vergelijking exact oplossen (1,2% in 7 vragen) in algemene formules
vergelijking exact oplossen (0,4% in 1 vraag) in exponentieel verband
vergelijking exact oplossen (1,0% in 6 vragen) in gebroken functies
vergelijking exact oplossen (1,8% in 6 vragen) in goniometrische functies
vergelijking exact oplossen (1,1% in 8 vragen) in kwadratisch verband
vergelijking exact oplossen (1,9% in 6 vragen) in logaritmische functies
vergelijking exact oplossen (0,5% in 6 vragen) in lineair verband (lijnen)
vergelijking exact oplossen (1,1% in 4 vragen) in machtsfuncties
vergelijking met absolute waarde (0,5% in 1 vraag) in goniometrische functies
vergelijking met absolute waarde (0,3% in 1 vraag) in logaritmische functies
vergelijking met absolute waarde opstellen (0,1% in 1 vraag) in bewegingsvergelijkingen
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (3,0% in 12 vragen) in algemene formules
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,8% in 4 vragen) in goniometrische functies
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,3% in 1 vraag) in logaritmische functies
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,5% in 2 vragen) in machtsfuncties
vergelijking(en) opstellen uit gegevens (0,9% in 5 vragen) in algemene formules
vermenigvuldiging verticaal (0,1% in 1 vraag) in transformaties
verschilformule van twee gegeven formules opstellen (0,4% in 2 vragen) in algemene formules
verticale asymptoot (0,4% in 2 vragen) in gebroken functies
waarde voor parameter invullen (0,1% in 1 vraag) in formules met parameter
wortelfunctie (0,2% in 2 vragen) in differentiëren
x uitdrukken in parameter (0,2% in 3 vragen) in formules met parameter
x-coördinaat met parameter invullen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
x-coördinaat minimum/maximum berekenen (mag met GR-zero na differentiëren) (0,5% in 1 vraag) in differentiëren
x-coördinaat randpunt wortelverband (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
x-coördinaat top (0,4% in 2 vragen) in formules met parameter
x-coördinaten rond lijnsymmetrie (0,3% in 2 vragen) in goniometrische functies
Z-hoeken (0,0% in 1 vraag) in driehoeken
zwaartepunt (0,7% in 2 vragen) in vectoren