Deze site vereist JavaScript voor een goede werking.
Naar de hoofdpagina voor een overzicht van alle examenniveaus.

vwo wiskunde B
Dit zijn de onderwerpen uit de examens 2019 eerste tijdvak, 2018 eerste tijdvak en 2018 tweede tijdvak.
De onderwerpen uit de andere examens zijn nog niet ingedeeld.


onderwerpen ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
0,3% in 1 vraag afgeleide uitrekenen in categorie algemene formules met parameter
2,2% in 1 vraag afstand tot punt met parameter in categorie cirkels
0,4% in 1 vraag afstand tussen punt en middelpunt is straal: punt ligt op de cirkel in categorie cirkels
1,1% in 3 vragen afstand tussen twee punten in categorie algemene vaardigheden
2,3% in 6 vragen antwoord omrekenen in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag bepalen of punt op gegeven baan ligt in categorie bewegingsvergelijkingen
0,3% in 1 vraag cosinus van hoek in categorie vectoren
0,1% in 1 vraag coördinaten punt uitrekenen op tijdstip \(t\) in categorie bewegingsvergelijkingen
0,5% in 2 vragen coördinaten van punt tussen twee punten in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag coördinaten van punt uit vectorvoorstelling lijn in categorie vectoren
0,4% in 1 vraag \(\Delta x\) berekenen uit bekende \(\Delta y\) en richtingscoëficient in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,1% in 1 vraag diagonaal vierkant in categorie driehoeken
0,9% in 1 vraag differentiëren in categorie goniometrische functies
0,5% in 2 vragen draaien over +90 of -90 graden in categorie vectoren
0,4% in 1 vraag eigenschap gelijkbenige driehoek in categorie driehoeken
0,4% in 1 vraag eigenschap: afgeleide is richtingscoëfficient raaklijn in categorie differentiëren
0,4% in 1 vraag eigenschappen perforatie in categorie algemene vaardigheden
1,3% in 1 vraag exact afgeleide = 0 uitrekenen in categorie goniometrische functies
0,9% in 1 vraag exact gelijkheid berekenen in categorie goniometrische functies
0,9% in 1 vraag exact nulpunt(en) berekenen (\(abc\)-formule nodig) in categorie kwadratische verbanden
0,3% in 1 vraag exact nulpunt(en) berekenen in categorie kwadratische verbanden
0,2% in 1 vraag exact snijpunt met de \(x\)-as in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,4% in 1 vraag exacte waarde berekenen in categorie goniometrische functies
1,3% in 3 vragen formule opstellen in categorie algemene formules
0,4% in 1 vraag formule opstellen in categorie algemene formules met parameter
1,1% in 3 vragen formule opstellen in categorie goniometrische functies
0,4% in 1 vraag formule opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,1% in 2 vragen formule uitrekenen voor \(x\) met parameter in categorie algemene formules
2,4% in 4 vragen formule uitrekenen in categorie algemene formules
1,2% in 4 vragen formule uitrekenen in categorie algemene formules met parameter
0,3% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie bewegingsvergelijkingen
0,4% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie exponentiële verbanden
0,2% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie goniometrische functies
0,2% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie machtsfuncties
0,4% in 2 vragen formule van lijn door twee punten opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,1% in 1 vraag getallen vergelijken in categorie algemene vaardigheden
1,3% in 1 vraag goniometrische vergelijkingen herleiden in categorie bewegingsvergelijkingen
0,4% in 1 vraag helling van raaklijn berekenen in categorie differentiëren
1,5% in 2 vragen herleiden in categorie algemene formules
1,3% in 1 vraag herleiden in categorie algemene vaardigheden
1,7% in 1 vraag herleiden in categorie bewegingsvergelijkingen
1,7% in 2 vragen herleiden in categorie gebroken functies
0,9% in 2 vragen herleiden in categorie goniometrische functies
0,2% in 1 vraag herleiden in categorie kwadratische verbanden
3,0% in 2 vragen herleiden in categorie logaritmische functies
0,9% in 1 vraag herleiden in categorie machtsfuncties
0,9% in 1 vraag integraal exact uitrekenen in categorie integreren
1,3% in 2 vragen integraal voor omwentelingslichaam opstellen in categorie integreren
0,4% in 1 vraag inzicht in categorie driehoeken
0,9% in 1 vraag kettingregel in categorie differentiëren
0,2% in 1 vraag lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,3% in 3 vragen lijn door twee punten in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,4% in 1 vraag limiet berekenen in categorie algemene vaardigheden
0,9% in 1 vraag \(\ln\)-functie en kettingregel in categorie differentiëren
0,1% in 1 vraag loodlijn door een punt in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,8% in 4 vragen loodrecht via inproduct in categorie vectoren
1,0% in 3 vragen loodrecht in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,9% in 1 vraag maximum/minimum berekenen (mag met GR-max, GR-min) in categorie algemene formules
0,1% in 1 vraag middelloodlijn tussen twee punten opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,7% in 1 vraag middelpunt omgeschreven cirkel van driehoek berekenen in categorie cirkels
0,9% in 3 vragen middelpuntsvergelijking opstellen in categorie cirkels
0,2% in 1 vraag middelpuntvergelijking uit middelpunt en punt op de cirkel in categorie cirkels
0,9% in 3 vragen omgekeerde stelling van Thales in categorie cirkels
0,4% in 1 vraag oppervlakte cirkel in categorie algemene vaardigheden
1,1% in 2 vragen oppervlakte driehoek in categorie driehoeken
5,2% in 4 vragen oppervlakte vlakdeel tussen functie en lijn in categorie integreren
1,4% in 2 vragen optellen / aftrekken in categorie vectoren
1,3% in 1 vraag parameter in integraal uitrekenen met GR-intersect in categorie integreren
1,0% in 3 vragen parameter substitueren (en herleiden) in categorie algemene formules met parameter
0,1% in 1 vraag parameter uitdrukken in \(x\) in categorie algemene formules met parameter
1,3% in 1 vraag primitieve met parameter differentiëren in categorie differentiëren
0,4% in 1 vraag productregel in categorie differentiëren
0,7% in 2 vragen punt op lijn als parameter van richtingsvector bekend is in categorie vectoren
0,1% in 1 vraag redeneren met goniometrische gelijkheden in categorie goniometrische functies
0,4% in 1 vraag rekenen met verhoudingen in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag richtingscoëfficiënt lijn door twee punten in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,4% in 1 vraag richtingscoëfficiënt raaklijn in categorie differentiëren
0,2% in 1 vraag richtingsvector van lijn in categorie vectoren
0,9% in 2 vragen \(\sin\)/\(\cos\)/\(\tan\) in rechthoekige driehoek in categorie driehoeken
1,3% in 1 vraag sinusoïde met productregel en kettingregel in categorie differentiëren
0,9% in 1 vraag snelheid uitrekenen op tijdstip \(t\) in categorie bewegingsvergelijkingen
0,4% in 1 vraag snelheidsvector in een punt in categorie bewegingsvergelijkingen
0,4% in 1 vraag snelheidsvergelijking opstellen door differentiëren in categorie bewegingsvergelijkingen
0,4% in 1 vraag snijden lijn met cirkel in categorie cirkels
0,1% in 1 vraag snijden met cirkel in categorie bewegingsvergelijkingen
1,7% in 1 vraag snijden vectorvoorstelling lijn met cirkel in categorie cirkels
0,1% in 1 vraag snijpunt lijn met bewegingsvergelijking in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,3% in 1 vraag snijpunt met cirkel en lijn in categorie cirkels
0,2% in 1 vraag snijpunt met cirkel en vectorvoorstelling van een lijn in categorie vectoren
0,1% in 1 vraag snijpunt met lijn uitrekenen in categorie algemene formules met parameter
0,7% in 1 vraag snijpunt met lijn uitrekenen in categorie bewegingsvergelijkingen
0,8% in 3 vragen snijpunt twee lijnen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,4% in 1 vraag snijpunt(en) met de \(x\)-as (mag met GR-zero) in categorie algemene formules
1,3% in 1 vraag snijpunt(en) met \(x\)-as in categorie cirkels
0,1% in 1 vraag stelling van Pythagoras met parameter in categorie driehoeken
0,3% in 1 vraag stelling van Pythagoras met punt in bewegingsvergelijking in categorie driehoeken
1,5% in 3 vragen stelling van Pythagoras in categorie driehoeken
0,4% in 1 vraag straal berekenen uit middelpunt en punt op de rand in categorie cirkels
0,4% in 1 vraag substitutie in categorie algemene formules
0,4% in 1 vraag tijdstip \(t\) terugrekenen uit bekende \(x\) in categorie bewegingsvergelijkingen
0,4% in 1 vraag toepassen eenheidscirkel in categorie goniometrische functies
0,2% in 1 vraag translatie horizontaal en verticaal toepassen in categorie transformaties
0,4% in 1 vraag vector naar punt uit bewegingsvergelijking als parameter bekend is in categorie vectoren
0,2% in 2 vragen vector tussen een punt en een punt op een lijn in categorie vectoren
0,2% in 2 vragen vector tussen twee punten opstellen in categorie vectoren
1,1% in 2 vragen vectorvoorstelling lijn door twee punten in categorie vectoren
0,4% in 1 vraag verdubbelingsformules (formuleblad) in categorie goniometrische functies
2,6% in 3 vragen vergelijking exact oplossen in categorie algemene formules
2,6% in 2 vragen vergelijking exact oplossen in categorie logaritmische functies
0,9% in 1 vraag vergelijking exact oplosssen dmv substitutie \(u = f(x)\) in categorie algemene formules
1,7% in 1 vraag vergelijking met absolute waarde oplossen in categorie goniometrische functies
0,4% in 1 vraag vergelijking met absolute waarde opstellen in categorie algemene vaardigheden
3,0% in 3 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie algemene formules
0,4% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie goniometrische functies
0,2% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,9% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie machtsfuncties
0,4% in 1 vraag vermenigvuldiging verticaal toepassen in categorie transformaties
0,4% in 1 vraag waarde voor parameter invullen in categorie algemene formules met parameter
0,2% in 1 vraag wortelfunctie in categorie differentiëren
0,1% in 1 vraag \(x\) uitdrukken in parameter in categorie algemene formules met parameter
0,2% in 1 vraag \(x\)-coördinaat met parameter invullen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,7% in 1 vraag \(x\)-coördinaat minimum/maximum berekenen (mag met GR-zero na differentiëren) in categorie differentiëren
0,4% in 1 vraag \(x\)-coördinaat perforatie in categorie gebroken functies
0,4% in 1 vraag \(x\)-coördinaat randpunt wortelverband berekenen in categorie algemene vaardigheden
0,6% in 1 vraag \(x\)-coördinaat top uitrekenen in categorie algemene formules met parameter
0,4% in 1 vraag \(x\)-coördinaten rond lijnsymmetrie in categorie goniometrische functies
1,3% in 1 vraag \(y\)-coördinaat perforatie in categorie gebroken functies
0,9% in 1 vraag zwaartepunt berekenen in categorie vectoren