Deze site vereist JavaScript voor een goede werking.
Naar de hoofdpagina voor een overzicht van alle examenniveaus.

vwo wiskunde A
onderwerpen ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
0,5% in 2 vragen aantal naar percentage omrekenen in categorie procenten
0,3% in 1 vraag afronden in categorie algemene formules
0,6% in 2 vragen afronden in categorie algemene vaardigheden
0,6% in 2 vragen antwoord omrekenen in categorie algemene vaardigheden
4,2% in 9 vragen basisrekenen in categorie algemene vaardigheden
1,6% in 1 vraag conclusies trekken uit grafieken in categorie algemene vaardigheden
0,9% in 1 vraag directe formule opstellen bij een lineair verband in categorie rijen en recursie
0,3% in 1 vraag directe formule opstellen voor meetkundige rij in categorie rijen en recursie
0,3% in 1 vraag exponentiële formule differentiëren mbv \(\ln\) in categorie differentiëren
1,2% in 2 vragen extrapoleren in categorie lineaire verbanden (lijnen)
3,8% in 7 vragen formule uitrekenen in categorie algemene formules
0,3% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie exponentiële verbanden
0,3% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,6% in 1 vraag formule uitrekenen in categorie logaritmische functies
1,2% in 2 vragen formule van lijn door twee punten opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,2% in 1 vraag functievoorschrift sinusoïde opstellen in categorie periodieke verbanden
1,2% in 2 vragen getal voor variabele invullen in categorie algemene formules
1,6% in 5 vragen getallen vergelijken in categorie algemene vaardigheden
3,4% in 10 vragen grafiek aflezen in categorie algemene vaardigheden
1,2% in 3 vragen grafiek schetsen in categorie algemene formules
0,9% in 1 vraag groeifactor naar andere periode omrekenen in categorie exponentiële verbanden
3,1% in 3 vragen herleiden tot logaritmische functie in categorie exponentiële verbanden
6,9% in 12 vragen herleiden in categorie algemene formules
0,9% in 1 vraag herleiden in categorie gebroken functies
1,2% in 1 vraag herleiden in categorie logaritmische functies
0,3% in 1 vraag inzicht in grafieken in categorie algemene vaardigheden
2,2% in 4 vragen inzicht in categorie algemene formules
0,6% in 1 vraag inzicht in categorie differentiëren
1,9% in 2 vragen inzicht in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,5% in 1 vraag inzicht in categorie periodieke verbanden
0,9% in 2 vragen kettingregel en regel 'afgeleide van \(e^{x}\) is \(e^{x}\)' in categorie differentiëren
0,3% in 1 vraag kettingregel in categorie differentiëren
0,9% in 1 vraag limiet bepalen (met GR) in categorie algemene formules
0,6% in 1 vraag logaritmische functie in categorie differentiëren
0,6% in 1 vraag logaritmische schaal aflezen in categorie logaritmische functies
0,6% in 1 vraag maximale verschil van rijen berekenen (mag met GR) in categorie rijen en recursie
1,2% in 2 vragen maximum/minimum berekenen (mag met GR-max, GR-min) in categorie algemene formules
0,6% in 1 vraag maximum/minimum berekenen (mag met GR-max, GR-min) in categorie kwadratische verbanden
0,3% in 1 vraag minimum/maximum functie bij afgeleide = 0 in categorie differentiëren
3,4% in 3 vragen mogelijkheden uitschrijven in categorie telproblemen
0,6% in 1 vraag nulpunt(en) berekenen (mag met GR-zero of GR-intersect) in categorie kwadratische verbanden
0,6% in 1 vraag numerieke benadering van helling in een punt (met GR) in categorie differentiëren
0,3% in 1 vraag omrekenen afstand in categorie algemene vaardigheden
1,2% in 3 vragen omrekenen tijd in categorie algemene vaardigheden
0,3% in 1 vraag opstellen formule uit gegevens in categorie exponentiële verbanden
0,3% in 1 vraag percentage naar aantal omrekenen in categorie procenten
5,3% in 2 vragen periodieke verbanden in categorie onderzoeksopgave
1,2% in 3 vragen procentueel verschil uitrekenen in categorie procenten
0,9% in 1 vraag productregel en regel 'afgeleide van \(e^{x}\) is \(e^{x}\)' in categorie differentiëren
1,2% in 3 vragen quotiëntregel in categorie differentiëren
0,3% in 1 vraag raaklijn tekenen aan grafiek in categorie algemene vaardigheden
0,9% in 1 vraag recursieve formule opstellen bij een lineair verband in categorie rijen en recursie
1,2% in 1 vraag recursieve formule opstellen uit directe formule in categorie rijen en recursie
0,6% in 2 vragen redeneren met afgeleide: positief/negatief is stijgend/dalend in categorie differentiëren
0,6% in 2 vragen redeneren met afgeleide: toenemend/afnemend stijgend/dalend in categorie differentiëren
0,5% in 1 vraag redeneren met eigenschappen bij transformatie in categorie transformaties
3,1% in 5 vragen redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde in categorie algemene formules
0,6% in 1 vraag redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde in categorie algemene vaardigheden
0,9% in 1 vraag redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde in categorie exponentiële verbanden
1,2% in 1 vraag redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde in categorie gebroken functies
0,3% in 1 vraag redeneren met grafieken: stijgend/dalend/grenswaarde in categorie algemene formules
2,3% in 3 vragen rekenen met combinaties in categorie telproblemen
0,9% in 1 vraag rekenen met een boomdiagram in categorie telproblemen
0,6% in 1 vraag rekenen met een mix van telmodellen in categorie telproblemen
1,2% in 1 vraag rekenen met mix van telmodellen in categorie telproblemen
0,6% in 1 vraag rekenen met permutaties in categorie telproblemen
2,2% in 1 vraag rekenen met vergelijkingen in categorie onderzoeksopgave
0,3% in 1 vraag rekenregel \(p\cdot \log(x) = \log(x^p)\) toepassen in categorie logaritmische functies
0,9% in 3 vragen richtingscoëfficiënt lijn door twee punten in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,3% in 1 vraag somregel in categorie differentiëren
0,3% in 1 vraag substitueren van een gegeven benadering in categorie logaritmische functies
0,6% in 2 vragen substitutie in categorie algemene formules
0,6% in 1 vraag verdubbelingstijd/halveringstijd berekenen in categorie exponentiële verbanden
2,2% in 1 vraag vergelijkende gegevens berekenen met afgelezen waarden in categorie onderzoeksopgave
3,8% in 5 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie algemene formules
1,6% in 2 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie exponentiële verbanden
1,2% in 2 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie gebroken functies
0,6% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie kwadratische verbanden
1,2% in 2 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,6% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie periodieke verbanden
0,2% in 1 vraag verschilformule van twee gegeven formules opstellen in categorie algemene formules
0,3% in 1 vraag verschilformule van twee gegeven formules opstellen in categorie gebroken functies
0,6% in 1 vraag verschilformule van twee gegeven formules opstellen in categorie kwadratische verbanden