Ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
aantal naar percentage omrekenen (0,8% in 6 vragen) in procenten
afgeleide van e...x (0,6% in 5 vragen) in differentiëren
afronden (0,4% in 3 vragen) in algemene vaardigheden
anders afronden (0,4% in 3 vragen) in algemene vaardigheden
antwoord omrekenen (0,7% in 5 vragen) in algemene vaardigheden
balansmethode (2,4% in 9 vragen) in herleiden
basisrekenen (7,3% in 39 vragen) in algemene vaardigheden
conclusies trekken uit grafieken (1,6% in 3 vragen) in algemene vaardigheden
directe formule opstellen bij een lineair verband (0,6% in 2 vragen) in rijen en recursie
directe formule opstellen voor meetkundige rij (0,2% in 2 vragen) in rijen en recursie
exponentiële functie (0,6% in 3 vragen) in differentiëren
formule bij grafiek opstellen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
formule opstellen (0,6% in 2 vragen) in algemene formules
formule opstellen (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
formule van lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt opstellen (0,5% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
formule van lijn uit gegevens opstellen (0,4% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
functie met parameter (0,2% in 1 vraag) in differentiëren
functievoorschrift sinusoïde opstellen (3,6% in 7 vragen) in periodiek verband
gegevens visueel verwerken (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
getallen vergelijken (1,6% in 13 vragen) in algemene vaardigheden
getallen voor variabelen invullen (1,6% in 9 vragen) in algemene formules
grafiek aflezen (1,7% in 13 vragen) in algemene vaardigheden
grafiek aflezen (0,1% in 1 vraag) in periodiek verband
grafiek schetsen (0,6% in 4 vragen) in algemene formules
grafiek tekenen (0,2% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
groeifactor naar andere periode omrekenen (1,2% in 6 vragen) in exponentieel verband
groeifactor over periode uit twee waarnemingen (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
groeifactor uit nieuw / oud (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
groeifactor uit procentuele toename/afname (0,2% in 2 vragen) in exponentieel verband
groeifactoren combineren (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
herleiden tot logaritmische functie (1,2% in 3 vragen) in exponentieel verband
horizontale raaklijn (minimum/maximum) bij afgeleide = 0 (0,2% in 2 vragen) in differentiëren
interpoleren en extrapoleren (1,3% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
inverse (0,2% in 2 vragen) in logaritmische functies
inzicht (1,5% in 8 vragen) in algemene formules
inzicht (0,5% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
inzicht (0,2% in 1 vraag) in differentiëren
inzicht (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
inzicht (0,7% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
inzicht (0,4% in 3 vragen) in periodiek verband
inzicht in grafieken (1,1% in 5 vragen) in algemene vaardigheden
kettingregel - met formuleblad (1,5% in 8 vragen) in differentiëren
lijn door twee punten (0,7% in 3 vragen) in lineair verband (lijnen)
limieten (met GR) (0,4% in 1 vraag) in algemene formules
ln-functie (0,2% in 2 vragen) in differentiëren
log-functie (0,2% in 1 vraag) in differentiëren
logaritmische schaal aflezen (0,4% in 2 vragen) in logaritmische functies
machtsfunctie (0,2% in 2 vragen) in differentiëren
maximale verschil van rijen berekenen (mag met GR) (0,2% in 1 vraag) in rijen en recursie
maximum/minimum berekenen (mag met GR) (0,8% in 4 vragen) in algemene formules
meerdere stappen (0,2% in 1 vraag) in herleiden
mogelijkheden systematisch bekijken/berekenen (1,7% in 2 vragen) in onderzoeksopgave
mogelijkheden uitschrijven/uitproberen (3,2% in 8 vragen) in telproblemen
nulpunt(en) berekenen (mag met GR) (0,2% in 1 vraag) in algemene formules
numerieke benadering van helling in een punt (met GR) (0,2% in 1 vraag) in differentiëren
omrekenen datum (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen lengte (0,2% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
omrekenen tijd (1,1% in 8 vragen) in algemene vaardigheden
opstellen formule uit gegevens (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
percentage naar aantal omrekenen (0,4% in 3 vragen) in procenten
periodieke verbanden (2,1% in 2 vragen) in onderzoeksopgave
praktische betekenis van afgeleide (0,1% in 1 vraag) in differentiëren
procentueel verschil uitrekenen (1,5% in 8 vragen) in procenten
procentuele toename/afname uit groeifactor (0,5% in 4 vragen) in exponentieel verband
productregel - met formuleblad (0,4% in 2 vragen) in differentiëren
punt invullen om parameter te berekenen (0,2% in 1 vraag) in algemene formules
quotiëntregel - met formuleblad (1,1% in 6 vragen) in differentiëren
raaklijn tekenen (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
recht evenredig verband (0,4% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
recursieve formule opstellen bij een lineair verband (0,4% in 1 vraag) in rijen en recursie
recursieve formule opstellen uit directe formule (0,5% in 1 vraag) in rijen en recursie
recursieve formule uitrekenen (met GR, recursieve formule in GR zetten) (0,2% in 1 vraag) in rijen en recursie
redeneren met afgeleide: positief/negatief is stijgend/dalend (1,0% in 5 vragen) in differentiëren
redeneren met afgeleide: toenemend/afnemend stijgend/dalend (1,9% in 8 vragen) in differentiëren
redeneren met eigenschappen bij transformatie (0,6% in 2 vragen) in transformaties
redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde (3,1% in 10 vragen) in algemene formules
redeneren met grafieken: stijgend/dalend/grenswaarde (0,2% in 2 vragen) in algemene formules
rekenen met combinaties (1,9% in 5 vragen) in telproblemen
rekenen met datum (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
rekenen met een boomdiagram (0,4% in 1 vraag) in telproblemen
rekenen met een mix van telmodellen (0,7% in 2 vragen) in telproblemen
rekenen met permutaties (0,2% in 1 vraag) in telproblemen
rekenen met tijd, afstand en snelheid (0,4% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
rekenen met vergelijkingen (0,9% in 1 vraag) in onderzoeksopgave
rekenregels - met formuleblad (1,4% in 5 vragen) in logaritmische functies
rekenregels breuken (1,2% in 5 vragen) in herleiden
rekenregels exponenten en machten (0,2% in 2 vragen) in herleiden
rekenregels haakjes (3,1% in 19 vragen) in herleiden
richtingscoëfficiënt lijn door twee punten (0,6% in 4 vragen) in lineair verband (lijnen)
rij getallen uitschrijven (0,2% in 1 vraag) in rijen en recursie
somregel - met formuleblad (0,1% in 1 vraag) in differentiëren
substitueren (1,7% in 11 vragen) in herleiden
substitueren van een gegeven benadering (0,1% in 1 vraag) in logaritmische functies
termen meetkundige rij uitrekenen (0,1% in 1 vraag) in rijen en recursie
terugrekenen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
translatie verticaal (0,1% in 1 vraag) in transformaties
uit gegevens vergelijking opstellen en oplossen (1,6% in 2 vragen) in onderzoeksopgave
uitrekenen (3,7% in 23 vragen) in algemene formules
uitrekenen (0,7% in 5 vragen) in exponentieel verband
uitrekenen (0,4% in 2 vragen) in logaritmische functies
uitrekenen (0,2% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
verdubbelingstijd/halveringstijd (0,2% in 1 vraag) in exponentieel verband
vereenvoudigen (0,6% in 5 vragen) in herleiden
vergelijkende gegevens berekenen (2,6% in 3 vragen) in onderzoeksopgave
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (7,1% in 24 vragen) in algemene formules
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,5% in 6 vragen) in exponentieel verband
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,5% in 2 vragen) in gebroken functies
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,2% in 1 vraag) in logaritmische functies
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,4% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,4% in 5 vragen) in periodiek verband
vermenigvuldiging verticaal (0,1% in 1 vraag) in transformaties
verschilformule van twee gegeven formules opstellen (0,4% in 3 vragen) in algemene formules