Ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
\(A \cdot B = {\sf 0} \rightarrow A={\sf 0}\) of \(B={\sf 0}\) (0,1% in 1 vraag) in herleiden
afronden (0,8% in 9 vragen) in algemene vaardigheden
afstand punt tot lijn (1,9% in 4 vragen) in lineair verband (lijnen)
afstand tussen twee cirkels (0,3% in 1 vraag) in cirkels
afstand tussen twee punten (1,4% in 11 vragen) in algemene vaardigheden
afstand van middelpunt tot punt met parameter (0,4% in 2 vragen) in cirkels
antwoord omrekenen (1,3% in 11 vragen) in algemene vaardigheden
balansmethode (2,5% in 12 vragen) in herleiden
basisrekenen (1,9% in 18 vragen) in algemene vaardigheden
cosinusregel (2,8% in 13 vragen) in driehoeken
coördinaten van top(pen) exact berekenen (1,7% in 7 vragen) in goniometrische functies
differentiequotiënt (0,2% in 2 vragen) in differentiëren
discriminant < 0: geen oplossing (0,1% in 1 vraag) in kwadratisch verband
discriminant = 0: precies één oplossing (0,9% in 6 vragen) in kwadratisch verband
exact snijpunt(en) met de x-as (0,3% in 1 vraag) in machtsfuncties
exact snijpunt(en) met de x-as (0,6% in 3 vragen) in wortelverband
exact snijpunt(en) met de y-as (0,1% in 2 vragen) in wortelverband
formule invullen met parameter (0,8% in 5 vragen) in algemene formules
formule opstellen (0,6% in 3 vragen) in algemene formules
formule opstellen (0,3% in 3 vragen) in exponentieel verband
formule opstellen (3,2% in 7 vragen) in goniometrische functies
formule van lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt opstellen (0,4% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
formule van lijn uit punt en hellingshoek opstellen (0,0% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
formule van parabool door drie punten opstellen (0,5% in 1 vraag) in kwadratisch verband
formule van parabool door twee punten en bekende eigenschap opstellen (0,3% in 1 vraag) in kwadratisch verband
functie met parameter (0,1% in 1 vraag) in differentiëren
gegevens visueel verwerken (0,5% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
gelijkbenige driehoeken (0,2% in 2 vragen) in driehoeken
gelijkvormige driehoeken (0,3% in 2 vragen) in driehoeken
gemiddelde van twee exacte getallen (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
getallen optellen tot gegeven waarde (0,3% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
getallen vergelijken (0,7% in 7 vragen) in algemene vaardigheden
getallen voor variabelen invullen (0,2% in 2 vragen) in algemene formules
goniometrische gelijkheden gebruiken (0,4% in 1 vraag) in goniometrische functies
grafiek aflezen (0,8% in 7 vragen) in algemene vaardigheden
grafiek schetsen (0,1% in 1 vraag) in algemene formules
groeifactor naar andere periode omrekenen (0,8% in 6 vragen) in exponentieel verband
groeifactor over periode uit twee waarnemingen (0,6% in 5 vragen) in exponentieel verband
groeifactor over periode uit verschillende waarnemingen (0,3% in 1 vraag) in exponentieel verband
groeifactor uit procentuele toename/afname (0,2% in 2 vragen) in exponentieel verband
hellingfunctie op de GR (0,0% in 1 vraag) in differentiëren
hellingshoek (0,6% in 3 vragen) in driehoeken
herleiden (0,5% in 2 vragen) in wortelverband
herleiden tot logaritmische functie (0,2% in 2 vragen) in exponentieel verband
herleiden tot machtsfunctie (0,6% in 4 vragen) in gebroken functies
hoek cirkelboog (0,4% in 1 vraag) in cirkels
hoeken samen 180 graden (0,4% in 4 vragen) in driehoeken
horizontale asymptoot (0,1% in 1 vraag) in gebroken functies
interpoleren en extrapoleren (0,6% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
inverse (0,6% in 4 vragen) in logaritmische functies
inzicht (0,2% in 1 vraag) in cirkels
inzicht (0,0% in 1 vraag) in goniometrische functies
kettingregel (2,5% in 14 vragen) in differentiëren
lijn door twee punten (1,6% in 8 vragen) in lineair verband (lijnen)
log(getal) uitrekenen (0,6% in 6 vragen) in logaritmische functies
logaritmische schaal aflezen (0,4% in 3 vragen) in logaritmische functies
loodlijn (0,8% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
machtsfunctie (0,6% in 5 vragen) in differentiëren
maximum/minimum berekenen (mag met GR) (0,6% in 4 vragen) in algemene formules
maximum/minimum: exact coördinaten berekenen (1,3% in 4 vragen) in differentiëren
maximum/minimum: exact x-coördinaat berekenen (1,9% in 8 vragen) in differentiëren
maximum/minimum: exact y-coördinaat berekenen (0,2% in 2 vragen) in differentiëren
middelpuntpuntvergelijking uit algemene vergelijking (0,6% in 4 vragen) in cirkels
middelpuntvergelijking uit middelpunt en straal (0,3% in 4 vragen) in cirkels
nulpunt met parameter (0,2% in 1 vraag) in gebroken functies
nulpunt(en) berekenen (mag met GR) (0,4% in 1 vraag) in kwadratisch verband
omrekenen tijd (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omtrek cirkelboog (0,4% in 2 vragen) in cirkels
ongelijkheid exact oplossen (0,7% in 2 vragen) in gebroken functies
ongelijkheid in plot aflezen (0,2% in 1 vraag) in kwadratisch verband
oppervlakte (0,3% in 2 vragen) in cirkels
oppervlakte (0,2% in 2 vragen) in driehoeken
overstaande hoeken (0,2% in 3 vragen) in driehoeken
percentage naar totaal omrekenen (0,1% in 1 vraag) in procenten
periode berekenen (0,2% in 1 vraag) in goniometrische functies
procentueel verschil uitrekenen (0,3% in 3 vragen) in procenten
procentuele toename/afname uit groeifactor (0,5% in 5 vragen) in exponentieel verband
punt invullen om parameter te berekenen (0,6% in 2 vragen) in kwadratisch verband
punt tussen twee punten (0,3% in 3 vragen) in algemene vaardigheden
raaklijn bij gegeven richtingscoeficiënt opstellen (0,5% in 1 vraag) in differentiëren
raaklijn loodrecht (1,5% in 7 vragen) in cirkels
raaklijn opstellen door een punt (2,1% in 9 vragen) in differentiëren
raaklijn tekenen (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
redeneren met afgeleide: positief/negatief is stijgend/dalend (0,1% in 1 vraag) in differentiëren
redeneren met eigenschappen bij transformatie (0,3% in 2 vragen) in transformaties
redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde (0,3% in 1 vraag) in algemene formules
rekenen met afstand (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
rekenen met tijd (0,4% in 4 vragen) in algemene vaardigheden
rekenen met tijd, afstand en snelheid (1,0% in 5 vragen) in algemene vaardigheden
rekenregels breuken (0,7% in 6 vragen) in herleiden
rekenregels exponenten en machten (0,8% in 5 vragen) in herleiden
rekenregels haakjes (0,6% in 6 vragen) in herleiden
rekenregels toepassen (1,6% in 7 vragen) in logaritmische functies
richtingscoëfficiënt lijn door twee punten (0,7% in 7 vragen) in lineair verband (lijnen)
richtingscoëfficiënt raaklijn (0,7% in 6 vragen) in differentiëren
sin/cos/tan in rechthoekige driehoek (1,6% in 11 vragen) in driehoeken
sinusregel (1,0% in 6 vragen) in driehoeken
snijpunt met de x-as berekenen (mag met GR) (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
snijpunt met de x-as exact berekenen (0,1% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
snijpunt met de y-as berekenen (mag met GR) (0,1% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
snijpunt met de y-as exact berekenen (0,5% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
snijpunt van twee lijnen (0,7% in 4 vragen) in lineair verband (lijnen)
snijpunt(en) met de x-as (mag met GR-zero) (0,5% in 2 vragen) in algemene formules
snijpunt(en) met de x-as exact berekenen (0,1% in 1 vraag) in algemene formules
snijpunt(en) met de y-as (0,3% in 2 vragen) in cirkels
snijpunt(en) met lijn (1,6% in 6 vragen) in cirkels
snijpunt(en) met x-as (0,2% in 2 vragen) in cirkels
stelling van Pythagoras (1,0% in 7 vragen) in driehoeken
stelling van Pythagoras met parameter (0,9% in 4 vragen) in driehoeken
straal en middelpunt uit middelpuntsvergelijking (0,2% in 2 vragen) in cirkels
straal uit middelpunt en punt op de cirkel (0,6% in 4 vragen) in cirkels
substitueren (0,5% in 4 vragen) in herleiden
toenamediagram interpreteren (0,3% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
top berekenen (GR-max of differentieren en GR-zero afgeleide) (0,1% in 1 vraag) in machtsfuncties
topvergelijking (0,0% in 1 vraag) in kwadratisch verband
translatie en vermenigvuldiging verticaal (0,2% in 1 vraag) in transformaties
translatie horizontaal (0,2% in 1 vraag) in transformaties
translatie horizontaal en verticaal (0,0% in 1 vraag) in transformaties
uit functievoorschrift aflezen (0,6% in 3 vragen) in transformaties
uitrekenen (2,0% in 16 vragen) in algemene formules
uitrekenen (0,3% in 2 vragen) in exponentieel verband
uitrekenen (0,0% in 1 vraag) in kwadratisch verband
uitrekenen (0,1% in 1 vraag) in logaritmische functies
uitrekenen (0,4% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
uitrekenen (0,7% in 6 vragen) in machtsfuncties
uitrekenen (0,5% in 4 vragen) in wortelverband
uitrekenen (met GR) (0,2% in 2 vragen) in goniometrische functies
uitrekenen voor x met parameter (0,2% in 1 vraag) in algemene formules
verdubbelingstijd/halveringstijd (0,2% in 2 vragen) in exponentieel verband
vereenvoudigen (0,1% in 1 vraag) in herleiden
vergelijking door twee punten opstellen (0,3% in 1 vraag) in wortelverband
vergelijking exact oplossen (1,1% in 6 vragen) in algemene formules
vergelijking exact oplossen (1,7% in 6 vragen) in exponentieel verband
vergelijking exact oplossen (0,9% in 3 vragen) in gebroken functies
vergelijking exact oplossen (3,4% in 10 vragen) in goniometrische functies
vergelijking exact oplossen (1,1% in 6 vragen) in kwadratisch verband
vergelijking exact oplossen (1,3% in 5 vragen) in logaritmische functies
vergelijking exact oplossen (0,3% in 3 vragen) in lineair verband (lijnen)
vergelijking exact oplossen (0,3% in 1 vraag) in machtsfuncties
vergelijking exact oplossen (0,9% in 2 vragen) in wortelverband
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (5,4% in 20 vragen) in algemene formules
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,3% in 6 vragen) in exponentieel verband
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,2% in 5 vragen) in goniometrische functies
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,2% in 6 vragen) in logaritmische functies
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,2% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,4% in 2 vragen) in wortelverband
vermenigvuldiging verticaal (0,1% in 1 vraag) in transformaties
verticale afstand is maximaal als afgeleiden gelijk zijn (0,0% in 1 vraag) in differentiëren
verticale afstand is maximaal als verschilfunctie maximaal is (0,1% in 2 vragen) in differentiëren
verticale asymptoot (0,1% in 1 vraag) in gebroken functies
verticale asymptoot (0,7% in 4 vragen) in logaritmische functies
wetenschappelijke notatie (0,2% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
wortelfunctie (0,1% in 1 vraag) in differentiëren
x-coordinaat van raaklijn met gegeven richtingscoördinaat (0,3% in 1 vraag) in differentiëren
x-coördinaat minimum/maximum berekenen (mag met GR-zero na differentiëren) (0,2% in 1 vraag) in differentiëren
x-coördinaat randpunt (0,2% in 2 vragen) in wortelverband
x_top uit topformule (0,4% in 5 vragen) in kwadratisch verband