Deze site vereist JavaScript voor een goede werking.
Naar de hoofdpagina voor een overzicht van alle examenniveaus.

havo wiskunde B
onderwerpen ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
0,2% in 1 vraag \(A \cdot B = 0 \Rightarrow A=0\) of \(B=0\) in categorie algemene formules
0,2% in 1 vraag afgeleide opstellen van functie met parameter in categorie differentiëren
1,0% in 6 vragen afronden in categorie algemene vaardigheden
2,6% in 3 vragen afstand punt tot lijn in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,5% in 1 vraag afstand tussen twee cirkels in categorie cirkels
0,7% in 3 vragen afstand tussen twee punten in categorie algemene vaardigheden
0,5% in 1 vraag afstand van middelpunt tot punt met parameter in categorie cirkels
1,8% in 8 vragen antwoord omrekenen in categorie algemene vaardigheden
0,7% in 1 vraag beredeneer \(y\)-waarde van toppen in categorie goniometrische functies
0,5% in 2 vragen bereken coördinaten van toppen in categorie goniometrische functies
2,3% in 6 vragen cosinusregel in categorie driehoeken
0,7% in 1 vraag coördinaten van de toppen exact berekenen in categorie goniometrische functies
0,2% in 1 vraag coördinaten van punt tussen twee punten in categorie algemene vaardigheden
0,3% in 1 vraag differentiequotiënt in categorie differentiëren
0,7% in 1 vraag exact coördinaten maximum/minimum berekenen in categorie differentiëren
2,9% in 4 vragen exact gelijkheid berekenen in categorie goniometrische functies
0,3% in 1 vraag exact nulpunt(en) berekenen (\(abc\)-formule nodig) in categorie kwadratische verbanden
1,1% in 2 vragen exact nulpunt(en) berekenen in categorie goniometrische functies
0,5% in 2 vragen exact snijpunt(en) met de \(x\)-as in categorie algemene formules
0,4% in 2 vragen exact snijpunt(en) met de \(x\)-as in categorie kwadratische verbanden
0,5% in 1 vraag exact snijpunt(en) met de \(x\)-as in categorie machtsfuncties
0,7% in 2 vragen exact snijpunt(en) met de \(x\)-as in categorie wortelverbanden
0,2% in 1 vraag exact snijpunt(en) met de \(y\)-as in categorie wortelverbanden
1,0% in 3 vragen exact \(x\)-coördinaat maximum/minimum berekenen in categorie differentiëren
0,3% in 1 vraag exact (\y\)-coördinaat maximum/minimum berekenen in categorie differentiëren
1,0% in 2 vragen formule invullen met parameter in categorie algemene formules
3,7% in 17 vragen formule uitrekenen in categorie algemene formules
0,2% in 1 vraag formule van functie door twee punten opstellen in categorie exponentiële verbanden
2,1% in 6 vragen formule van lijn door twee punten opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,1% in 1 vraag formule van lijn opstellen uit punt en hellingshoek in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,8% in 1 vraag formule van parabool door drie punten opstellen in categorie kwadratische verbanden
0,5% in 1 vraag formule van parabool door twee punten en bekende eigenschap opstellen in categorie kwadratische verbanden
2,4% in 3 vragen functievoorschrift sinusoïde opstellen in categorie goniometrische functies
0,8% in 2 vragen gegevens visueel verwerken in categorie algemene vaardigheden
0,2% in 1 vraag gelijkbenige driehoek in categorie driehoeken
0,5% in 2 vragen gelijkvormige driehoeken in categorie driehoeken
0,2% in 1 vraag gemiddelde van twee exacte getallen in categorie algemene vaardigheden
0,5% in 1 vraag getallen optellen tot gegeven waarde in categorie algemene vaardigheden
0,6% in 3 vragen getallen vergelijken in categorie algemene vaardigheden
1,1% in 5 vragen grafiek aflezen in categorie algemene vaardigheden
0,8% in 3 vragen groeifactor naar andere periode omrekenen in categorie exponentiële verbanden
0,3% in 2 vragen groeifactor naar procentuele afname/toename in categorie exponentiële verbanden
0,3% in 2 vragen groeifactor over periode uit twee waarnemingen in categorie exponentiële verbanden
0,5% in 1 vraag groeifactor over periode uit verschillende waarnemingen in categorie exponentiële verbanden
0,2% in 1 vraag haakjes uitwerken in categorie algemene vaardigheden
0,7% in 3 vragen helling van raaklijn berekenen in categorie differentiëren
0,3% in 1 vraag hellingshoek in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,2% in 1 vraag herleiden tot logaritmische functie in categorie exponentiële verbanden
0,8% in 2 vragen herleiden tot machtsfunctie in categorie gebroken functies
0,5% in 2 vragen herleiden in categorie algemene formules
1,0% in 3 vragen herleiden in categorie exponentiële verbanden
2,0% in 4 vragen herleiden in categorie logaritmische functies
0,5% in 1 vraag herleiden in categorie machtsfuncties
0,5% in 1 vraag herleiden in categorie wortelverbanden
0,7% in 1 vraag hoek cirkelboog in categorie cirkels
0,3% in 2 vragen hoeken samen 180 graden in categorie driehoeken
1,0% in 3 vragen inverse berekenen in categorie logaritmische functies
2,5% in 7 vragen kettingregel in categorie differentiëren
0,2% in 1 vraag laten zien dat er geen oplossing is (discriminant < 0) in categorie kwadratische verbanden
0,3% in 1 vraag laten zien dat er precies één oplossing is in categorie kwadratische verbanden
0,3% in 2 vragen lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,2% in 1 vraag logaritmische schaal aflezen in categorie logaritmische functies
1,0% in 3 vragen loodrecht in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,3% in 1 vraag maximum/minimum berekenen (mag met GR-max, GR-min) in categorie algemene formules
0,5% in 2 vragen middelpuntpuntvergelijking uit algemene vergelijking in categorie cirkels
0,5% in 1 vraag middelpuntvergelijking uit middelpunt en punt op de cirkel in categorie cirkels
0,3% in 1 vraag nulpunt met parameter in categorie gebroken functies
1,5% in 4 vragen nulpunt(en) berekenen (mag met GR-zero of GR-intersect) in categorie goniometrische functies
0,7% in 1 vraag nulpunt(en) berekenen (mag met GR-zero of GR-intersect) in categorie kwadratische verbanden
0,7% in 2 vragen omtrek cirkelboog in categorie cirkels
1,3% in 2 vragen ongelijkheid exact oplossen in categorie gebroken functies
0,3% in 1 vraag ongelijkheid in plot aflezen in categorie kwadratische verbanden
0,3% in 1 vraag oppervlakte in categorie cirkels
0,1% in 1 vraag overstaande hoeken in categorie driehoeken
0,3% in 1 vraag periode berekenen in categorie goniometrische functies
0,2% in 1 vraag procentueel verschil uitrekenen in categorie algemene vaardigheden
0,2% in 1 vraag procentuele toename/afname uit groeifactor in categorie exponentiële verbanden
0,7% in 1 vraag punt invullen om parameter te berekenen in categorie kwadratische verbanden
0,8% in 1 vraag raaklijn bij gegeven richtingscoeficiënt opstellen in categorie differentiëren
0,3% in 1 vraag raaklijn loodrecht op lijn door middelpunt in categorie cirkels
3,1% in 6 vragen raaklijn opstellen door een punt in categorie differentiëren
1,8% in 3 vragen raaklijn in categorie cirkels
0,5% in 2 vragen redeneren met eigenschappen bij transformatie in categorie transformaties
0,2% in 1 vraag rekenen met afstand in categorie algemene vaardigheden
1,5% in 4 vragen rekenen met tijd, afstand en snelheid in categorie algemene vaardigheden
0,7% in 4 vragen rekenen met tijd in categorie algemene vaardigheden
0,2% in 1 vraag rekenregels toepassen in categorie exponentiële verbanden
0,7% in 3 vragen richtingscoëfficiënt lijn door twee punten in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,6% in 6 vragen sin/cos/tan in rechthoekige driehoek in categorie driehoeken
1,1% in 3 vragen sinusregel in categorie driehoeken
1,1% in 2 vragen snijden lijn met cirkel in categorie cirkels
0,3% in 2 vragen snijpunt met de \(x\)-as in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,2% in 1 vraag snijpunt met de (\y\)-as exact bepalen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,4% in 3 vragen snijpunt met de \(y\)-as in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,8% in 2 vragen snijpunt van twee lijnen berekenen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,8% in 2 vragen snijpunt(en) met de \(x\)-as (mag met GR-zero) in categorie algemene formules
0,5% in 2 vragen snijpunt(en) met de \(y\)-as in categorie cirkels
1,0% in 2 vragen stelling van Pythagoras met parameter in categorie driehoeken
0,7% in 3 vragen stelling van Pythagoras in categorie driehoeken
0,8% in 3 vragen straal uit afstand middelpunt en punt op de cirkel in categorie cirkels
0,2% in 1 vraag straal uit middelpuntsvergelijking in categorie cirkels
0,5% in 1 vraag toenamediagram interpreteren in categorie algemene vaardigheden
0,2% in 1 vraag top berekenen (GR-max of differentieren en GR-zero afgeleide) in categorie machtsfuncties
0,6% in 2 vragen top van parabool in categorie kwadratische verbanden
1,5% in 3 vragen toppen in categorie differentiëren
0,2% in 1 vraag topvergelijking van parabool in categorie kwadratische verbanden
0,4% in 1 vraag translatie horizontaal berekenen bij gegeven punt in categorie transformaties
0,1% in 1 vraag translatie horizontaal en verticaal toepassen in categorie transformaties
0,6% in 2 vragen uit functievoorschrift aflezen in categorie transformaties
0,2% in 1 vraag verdubbelingstijd/halveringstijd formule opstellen in categorie exponentiële verbanden
0,5% in 1 vraag vergelijking door twee punten opstellen in categorie wortelverbanden
0,8% in 2 vragen vergelijking exact oplossen in categorie algemene formules
2,3% in 5 vragen vergelijking exact oplossen in categorie exponentiële verbanden
1,3% in 2 vragen vergelijking exact oplossen in categorie gebroken functies
0,5% in 1 vraag vergelijking exact oplossen in categorie kwadratische verbanden
0,5% in 1 vraag vergelijking exact oplossen in categorie logaritmische functies
0,5% in 1 vraag vergelijking exact oplossen in categorie machtsfuncties
1,6% in 2 vragen vergelijking exact oplossen in categorie wortelverbanden
4,7% in 10 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie algemene formules
1,6% in 4 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie exponentiële verbanden
1,1% in 4 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie logaritmische functies
0,7% in 2 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie wortelverbanden
0,1% in 1 vraag verticale afstand is maximaal als afgeleiden gelijk zijn in categorie differentiëren
0,1% in 1 vraag verticale afstand is maximaal als verschilfunctie maximaal is in categorie differentiëren
0,2% in 1 vraag verticale asymptoot in categorie logaritmische functies
0,3% in 1 vraag verticale translatie en vermenigvuldiging toepassen in categorie transformaties
0,5% in 3 vragen waarde invullen in categorie logaritmische functies
0,3% in 2 vragen wetenschappelijke notatie in categorie algemene vaardigheden
0,2% in 1 vraag wortelfunctie differentiëren in categorie differentiëren
0,5% in 1 vraag \(x\)-coordinaat van raaklijn met gegeven richtingscoördinaat berekenen in categorie differentiëren
0,4% in 1 vraag \(x\)-coördinaat minimum/maximum berekenen (mag met GR-zero na differentiëren) in categorie differentiëren