Dammen
bevat vragen die niet meer in het centraal examen zitten: vragen tussen haakjes zitten alleen in het schoolexamen