Ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
95% betrouwbaarheidsinterval gemiddelde (0,6% in 4 vragen) in statistiek - betrouwbaarheidsinterval - met formuleblad
95% betrouwbaarheidsinterval proportie (2,3% in 11 vragen) in statistiek - betrouwbaarheidsinterval - met formuleblad
aantal bepalen (0,6% in 7 vragen) in statistiek - basis
aantal naar percentage omrekenen (0,8% in 9 vragen) in procenten
afronden (1,6% in 25 vragen) in algemene vaardigheden
anders afronden (1,1% in 16 vragen) in algemene vaardigheden
antwoord omrekenen (1,5% in 21 vragen) in algemene vaardigheden
aselect / representatief (0,8% in 6 vragen) in statistiek - steekproef
balansmethode (2,6% in 17 vragen) in herleiden
basisrekenen (7,1% in 65 vragen) in algemene vaardigheden
boxplots (0,7% in 7 vragen) in statistiek - presentatie van data
centrummaten (gemiddelde, modus en mediaan) (1,4% in 8 vragen) in statistiek - basis
conclusies trekken uit grafieken (0,2% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
conclusies uit data (1,2% in 7 vragen) in statistiek - presentatie van data
effectgrootte E - met formuleblad (1,4% in 8 vragen) in statistiek - verschil twee groepen
eigenschap grafiek: stijgend/dalend (0,3% in 1 vraag) in exponentieel verband
formule opstellen (0,1% in 2 vragen) in algemene formules
formule opstellen (0,3% in 3 vragen) in exponentieel verband
formule opstellen en uitrekenen (0,3% in 3 vragen) in exponentieel verband
formule van lijn door punt met bekend startgetal opstellen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
formule van lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt opstellen (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
getallen vergelijken (1,9% in 30 vragen) in algemene vaardigheden
getallen vinden in gegevens (0,5% in 6 vragen) in algemene vaardigheden
getallen vinden in tabel (0,9% in 12 vragen) in algemene vaardigheden
getallen voor variabelen invullen (1,4% in 20 vragen) in algemene formules
grafiek aflezen (3,3% in 37 vragen) in algemene vaardigheden
grafiek tekenen (0,8% in 8 vragen) in algemene vaardigheden
groeifactor moet constant zijn (0,4% in 2 vragen) in exponentieel verband
groeifactor naar andere periode omrekenen (2,2% in 20 vragen) in exponentieel verband
groeifactor over periode uit twee waarnemingen (1,0% in 15 vragen) in exponentieel verband
groeifactor uit procentuele toename/afname (0,5% in 8 vragen) in exponentieel verband
histogram/staafdiagram (0,1% in 1 vraag) in statistiek - presentatie van data
interpoleren en extrapoleren (2,2% in 13 vragen) in lineair verband (lijnen)
inzicht (1,8% in 16 vragen) in algemene formules
inzicht (0,4% in 4 vragen) in algemene vaardigheden
inzicht (0,6% in 4 vragen) in lineair verband (lijnen)
inzicht (0,1% in 1 vraag) in procenten
inzicht (0,1% in 1 vraag) in statistiek - steekproef
klokvorm herkennen (0,5% in 3 vragen) in statistiek - normale verdeling
kommagetal naar breuk (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
kommagetal naar percentage (0,1% in 1 vraag) in procenten
kruistabel - phi - met formuleblad (2,1% in 9 vragen) in statistiek - verschil twee groepen
lijn door twee punten (2,2% in 13 vragen) in lineair verband (lijnen)
lineair verband extrapoleren (0,4% in 1 vraag) in onderzoeksopgave
logaritmisch papier (0,9% in 8 vragen) in exponentieel verband
maximaal verschil in cumulatief percentage (max Vcp) - met formuleblad (0,9% in 4 vragen) in statistiek - verschil twee groepen
maximum/minimum berekenen (mag met GR) (0,3% in 2 vragen) in algemene formules
methode kiezen (0,3% in 2 vragen) in statistiek - verschil twee groepen
mogelijkheden systematisch bekijken/berekenen (0,5% in 1 vraag) in onderzoeksopgave
mogelijkheden uitschrijven/uitproberen (0,3% in 2 vragen) in telproblemen (alleen in schoolexamen)
nulpunt(en) berekenen (mag met GR) (0,3% in 2 vragen) in algemene formules
omgekeerd evenredig verband (0,6% in 4 vragen) in algemene formules
omrekenen datum (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen gewicht (0,1% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen inhoud (0,3% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
omrekenen lengte (0,2% in 2 vragen) in algemene vaardigheden
omrekenen oppervlakte (0,2% in 3 vragen) in algemene vaardigheden
omrekenen snelheid (0,5% in 5 vragen) in algemene vaardigheden
omrekenen tijd (0,7% in 9 vragen) in algemene vaardigheden
percentage naar aantal omrekenen (0,4% in 5 vragen) in procenten
percentage naar totaal omrekenen (0,4% in 3 vragen) in procenten
procentueel verschil uitrekenen (1,4% in 15 vragen) in procenten
procentuele toename/afname uit groeifactor (0,9% in 13 vragen) in exponentieel verband
recht evenredig verband (0,2% in 2 vragen) in lineair verband (lijnen)
redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde (3,4% in 17 vragen) in algemene formules
rekenen met combinaties (0,2% in 2 vragen) in telproblemen (alleen in schoolexamen)
rekenen met de vuistregels (0,7% in 4 vragen) in statistiek - normale verdeling
rekenen met tijd, afstand en snelheid (0,6% in 4 vragen) in algemene vaardigheden
rekenen met vergelijkingen (1,0% in 2 vragen) in onderzoeksopgave
rekenregels breuken (1,0% in 11 vragen) in herleiden
rekenregels exponenten en machten (0,4% in 3 vragen) in herleiden
rekenregels haakjes (1,5% in 12 vragen) in herleiden
rekenregels wortels (0,1% in 1 vraag) in herleiden
relatieve/cumulatieve (som)frequentiepolygoon (1,3% in 9 vragen) in statistiek - presentatie van data
richtingscoëfficiënt lijn door twee punten (0,7% in 7 vragen) in lineair verband (lijnen)
richtingscoëfficiënt vinden in gegevens (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
soorten frequentieverdelingen (0,3% in 2 vragen) in statistiek - presentatie van data
speidingsdiagram/dotplot (1,9% in 11 vragen) in statistiek - presentatie van data
spreidingsmaten (standaardafwijking, (inter)kwartielafstand, spreidingsbreedte) (0,6% in 5 vragen) in statistiek - basis
statistische variabelen (0,8% in 3 vragen) in statistiek - basis
substitueren (0,5% in 8 vragen) in herleiden
tabel uit toename/afname uitrekenen (0,1% in 1 vraag) in exponentieel verband
tellen met herhaling (0,8% in 5 vragen) in telproblemen (alleen in schoolexamen)
tellen van meerdere varianten (0,6% in 3 vragen) in telproblemen (alleen in schoolexamen)
tellen zonder herhaling (0,4% in 3 vragen) in telproblemen (alleen in schoolexamen)
toenamediagrammen (0,3% in 2 vragen) in veranderingen (alleen in schoolexamen)
twee boxplots vergelijken - met formuleblad (1,4% in 9 vragen) in statistiek - verschil twee groepen
twee variabelen oplossen en halfvlakken (0,3% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
uit gegevens vergelijking opstellen en oplossen (1,0% in 2 vragen) in onderzoeksopgave
uitkomst berekeningen interpreteren (0,3% in 5 vragen) in algemene vaardigheden
uitrekenen (5,6% in 52 vragen) in algemene formules
uitrekenen (1,2% in 12 vragen) in exponentieel verband
uitrekenen (0,3% in 5 vragen) in lineair verband (lijnen)
verband tussen grafieken: stijgend/dalend (0,2% in 1 vraag) in algemene vaardigheden
verdubbelingstijd/halveringstijd (0,2% in 3 vragen) in exponentieel verband
vereenvoudigen (0,3% in 3 vragen) in herleiden
vergelijkende gegevens berekenen (5,1% in 11 vragen) in onderzoeksopgave
vergelijkende gegevens berekenen (formule bevat faculteit) (alleen in schoolexamen) (0,5% in 1 vraag) in onderzoeksopgave
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (5,5% in 38 vragen) in algemene formules
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (1,9% in 15 vragen) in exponentieel verband
vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) (0,1% in 1 vraag) in lineair verband (lijnen)
vergelijking opstellen (0,4% in 5 vragen) in exponentieel verband
vermenigvuldigingsregel (0,5% in 2 vragen) in telproblemen (alleen in schoolexamen)
verschilformule van twee gegeven formules opstellen (0,1% in 1 vraag) in algemene formules