Deze site vereist JavaScript voor een goede werking.
Naar de hoofdpagina voor een overzicht van alle examenniveaus.

havo wiskunde A
onderwerpen ingedeeld per categorie
Onderwerpen in alfabetische volgorde
0,1% in 1 vraag 95% betrouwbaarheidsinterval gemiddelde - inzicht in categorie statistiek-formuleblad
0,4% in 1 vraag 95% betrouwbaarheidsinterval gemiddelde in categorie statistiek-formuleblad
1,5% in 4 vragen 95% betrouwbaarheidsinterval proportie in categorie statistiek-formuleblad
0,7% in 4 vragen aantal naar percentage omrekenen in categorie procenten
0,1% in 1 vraag aantallen tellen in dotplot in categorie statistiek-basis
0,5% in 3 vragen aantallen tellen in staafdiagram / grafiek / tabel in categorie statistiek-basis
0,6% in 5 vragen afronden naar boven in categorie algemene vaardigheden
3,2% in 26 vragen afronden in categorie algemene vaardigheden
1,7% in 13 vragen antwoord omrekenen in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag basisrekenen in categorie algemene formules
6,8% in 31 vragen basisrekenen in categorie algemene vaardigheden
0,8% in 4 vragen boxplots in categorie statistiek-basis
0,5% in 1 vraag centrummaten (gemiddelde, modus en mediaan) in categorie statistiek-basis
0,8% in 2 vragen conclusies uit data in categorie statistiek-basis
0,4% in 1 vraag cumulatieve frequentiepolygoon aflezen in categorie statistiek-presentatie van data
1,8% in 5 vragen effectgrootte in categorie statistiek-formuleblad
0,1% in 1 vraag exponentiële formule tekenen als rechte lijn op enkellogaritmisch papier in categorie exponentiële verbanden
1,1% in 5 vragen extrapoleren in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,4% in 1 vraag formule omgekeerd evenredig verband opstellen bij grafiek in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag formule opstellen en uitrekenen in categorie exponentiële verbanden
0,1% in 1 vraag formule opstellen in categorie algemene formules
0,3% in 1 vraag formule opstellen in categorie exponentiële verbanden
4,8% in 21 vragen formule uitrekenen in categorie algemene formules
1,4% in 7 vragen formule uitrekenen in categorie exponentiële verbanden
0,4% in 2 vragen formule uitrekenen in categorie formules met meer variabelen
0,2% in 2 vragen formule uitrekenen in categorie kwadratische verbanden
0,5% in 4 vragen formule uitrekenen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,2% in 1 vraag formule van lijn door punt met bekend startgetal opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,3% in 1 vraag formule van lijn door punt met bekende richtingscoëfficiënt opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,9% in 6 vragen formule van lijn door twee punten opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,9% in 2 vragen gegevens vergelijken in categorie onderzoeksopgave
0,3% in 1 vraag gemiddelde uitrekenen in categorie statistiek-basis
0,9% in 6 vragen getal voor variabele invullen in categorie algemene formules
1,1% in 9 vragen getal(len) vinden in gegevens in categorie algemene vaardigheden
2,2% in 18 vragen getallen vergelijken in categorie algemene vaardigheden
2,6% in 15 vragen grafiek aflezen in categorie algemene vaardigheden
1,0% in 5 vragen grafiek tekenen in categorie algemene vaardigheden
0,6% in 1 vraag grafieken en gebieden in categorie algemene formules
2,9% in 12 vragen groeifactor naar andere periode omrekenen in categorie exponentiële verbanden
0,9% in 7 vragen groeifactor over periode uit twee waarnemingen in categorie exponentiële verbanden
0,4% in 1 vraag groeifactor over periode uit verschillende waarnemingen in categorie exponentiële verbanden
0,6% in 5 vragen groeifactor uit procentuele afname/toename in categorie exponentiële verbanden
5,0% in 16 vragen herleiden in categorie algemene formules
0,4% in 1 vraag herleiden in categorie exponentiële verbanden
0,4% in 1 vraag herleiden in categorie formules met meer variabelen
0,8% in 2 vragen herleiden in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,4% in 1 vraag interpoleren in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,3% in 1 vraag inzicht in eigenschappen lijn(en) op enkellogaritmisch papier in categorie exponentiële verbanden
0,5% in 1 vraag inzicht in rekenen in categorie algemene vaardigheden
2,0% in 12 vragen inzicht in categorie algemene formules
0,3% in 3 vragen inzicht in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag inzicht in categorie procenten
0,5% in 2 vragen klokvorm herkennen in categorie statistiek-normale verdeling
0,3% in 1 vraag kommagetal naar breuk in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag kommagetal naar percentage in categorie procenten
1,3% in 3 vragen kruistabel - phi in categorie statistiek-formuleblad
0,4% in 1 vraag kruistabel met totalen goed invullen in categorie statistiek-presentatie van data
0,6% in 3 vragen logaritmische schaal aflezen in categorie exponentiële verbanden
0,3% in 1 vraag maximum/minimum berekenen (mag met GR-max, GR-min) in categorie algemene formules
0,6% in 2 vragen mediaan bepalen uit tabel in categorie statistiek-basis
0,1% in 1 vraag modus aflezen uit figuur in categorie statistiek-basis
0,3% in 1 vraag nulpunt(en) berekenen (mag met GR-zero of GR-intersect) in categorie algemene formules
0,1% in 1 vraag omrekenen datum in categorie algemene vaardigheden
0,5% in 1 vraag omrekenen inhoud in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag omrekenen lengte in categorie algemene vaardigheden
0,4% in 3 vragen omrekenen oppervlakte in categorie algemene vaardigheden
0,6% in 3 vragen omrekenen snelheid in categorie algemene vaardigheden
0,9% in 5 vragen omrekenen tijd in categorie algemene vaardigheden
3,5% in 4 vragen onderzoeksopgave in categorie onderzoeksopgave
0,8% in 5 vragen percentage naar aantal omrekenen in categorie procenten
1,9% in 10 vragen procentueel verschil uitrekenen in categorie procenten
1,3% in 10 vragen procentuele toename/afname uit groeifactor in categorie exponentiële verbanden
0,3% in 1 vraag recht evenredige vergelijking opstellen in categorie lineaire verbanden (lijnen)
3,5% in 9 vragen redeneren met formules: stijgend/dalend/grenswaarde in categorie algemene formules
0,2% in 1 vraag rekenen met combinaties in categorie telproblemen (alleen in schoolexamen)
1,1% in 3 vragen rekenen met de vuistregels in categorie statistiek-normale verdeling
1,0% in 1 vraag rekenen met vergelijkingen in categorie onderzoeksopgave
0,3% in 1 vraag relatieve cumulatieve frequentiepolygoon aflezen in categorie statistiek-presentatie van data
0,3% in 1 vraag relatieve frequentiepolygoon aflezen in categorie statistiek-presentatie van data
1,1% in 6 vragen richtingscoëfficiënt lijn door twee punten in categorie lineaire verbanden (lijnen)
0,3% in 1 vraag richtingscoëfficiënt vinden in gegevens in categorie lineaire verbanden (lijnen)
1,1% in 3 vragen spreidingsdiagram: inzicht in categorie statistiek-presentatie van data
1,0% in 4 vragen spreidingsdiagram: punt(en) aflezen in categorie statistiek-presentatie van data
0,3% in 1 vraag spreidingsdiagram: spreidingsbreedte aflezen in categorie statistiek-presentatie van data
0,9% in 3 vragen spreidingsmaten (standaardafwijking, (inter)kwartielafstand, spreidingsbreedte) in categorie statistiek-basis
0,4% in 3 vragen staafdiagram: aflezen in categorie statistiek-presentatie van data
0,3% in 1 vraag staafdiagram: inzicht in categorie statistiek-presentatie van data
0,5% in 1 vraag statistische variabelen in categorie statistiek-basis
0,7% in 6 vragen substitutie in categorie algemene formules
0,1% in 1 vraag substitutie in categorie formules met meer variabelen
0,9% in 3 vragen tellen met herhaling in categorie telproblemen (alleen in schoolexamen)
0,8% in 2 vragen tellen van meerdere varianten met herhaling per variant in categorie telproblemen (alleen in schoolexamen)
0,7% in 2 vragen tellen zonder herhaling in categorie telproblemen (alleen in schoolexamen)
0,9% in 1 vraag toegepast rekenen in categorie onderzoeksopgave
0,1% in 1 vraag toepasbaarheid herkennen in categorie statistiek-formuleblad
1,4% in 4 vragen twee boxplots vergelijken in categorie statistiek-formuleblad
0,5% in 4 vragen uitkomst berekening(en) interpreteren in categorie algemene vaardigheden
0,4% in 1 vraag verband tussen grafieken: stijgend/dalend in categorie algemene vaardigheden
0,1% in 1 vraag verdubbelingstijd/halveringstijd formule opstellen in categorie exponentiële verbanden
1,8% in 2 vragen vergelijkende gegevens berekenen met uit grafiek afgelezen waarden in categorie onderzoeksopgave
4,6% in 16 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie algemene formules
2,3% in 9 vragen vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie exponentiële verbanden
0,3% in 1 vraag vergelijking oplossen (mag met GR-intersect) in categorie kwadratische verbanden
0,7% in 4 vragen vergelijking opstellen in categorie exponentiële verbanden